2008. május 15., csütörtök

T-Mobile adatforgalom számlázása - jóbb, ha óvatos az ember...


Gyulától kaptuk mai olvasói történetünket, melyben valóban érdekes kérdést feszeget: kinek kell bizonyítania, hogy valóban forgalmaztunk adatot az adott SIM kártyán? A szolgáltatónak vagy nekünk? Nos, a magyar szabályozás szerint... Asszem, mindenki kitalálja, melyik a helyzet itthon. Tudtok külföldi példákat erre? Máshol hogy is van ez? De ne vágjunk elébe, jöjjön Gyula története:

Folyó év április 10-én 23:33-órakor kaptam egy értesítő sms-t a T-Mobile Ügyfélszolgálatától, miszerint a NetStart forgalmam 7MB-volt. Nem értettem a dolgot, mert teljesen más elfoglaltságom volt, a telefon két helyiséggel távolabb volt tőlem, amihez senki nem férhetett hozzá, a Bluetooth és a wireless mód is ki volt kapcsolva, mint minden más alkalommal. Ezt követően azonnal felhívtam a T-Mobile ügyfélszolgálatot, ahol nem tudtak felvilágosítást adni sem a tájékoztató sms-ről, sem az esetleges valós adatforgalomról, sem pedig az aktuális egyenlegemről. Lehetőségként felajánlották, hogy sms-ben kérjem le a számlainformációmat és külön sms-ben az adatforgalmi tájékoztatót. Ezt megtettem, a tájékoztatók szerint az adatforgalomról nem volt elérhető adat, a számlán pedig minimális (811Ft.) forgalmi díj mutatkozott.

Másnap reggel, közvetlenül ébredés után 6:24 órakor ismét lekértem a tájékoztatókat, melyek szerint a számla 62094Ft díjat, az adatforgalom pedig 58660kbyte adatforgalmat mutat. Természetesen azonnal hívtam az Ügyfélszolgálatot, ahol ismételten falakba ütköztem, érdemi tájékoztatást nem kaptam, hogy fentiek miként, miből kifolyólag következhettek be, amikor én a telefon közelében sem voltam… Ajánlották, hogy elindítanak egy kivizsgálást, és letiltják az internet szolgáltatást telefonomon, mindkettőt kértem.

A délelőtti órákban mindettől függetlenül felhívott egy hölgy a T-Mobile-tól, hogy a kiugróan magas adatforgalom miatt egyeztessen (ekkor ő már cca. 73000Ft-ról beszélt), természetesen neki is jeleztem, hogy mindezt nem ismerem el. Ő sem tudott felvilágosítást adni a lehetőségeimről, de azt hangoztatta, hogy a számla magas összege miatt a fenti díjak rendkívüli módon, azonnal kiszámlázásra kerülnek. Hangsúlyozom, hogy ilyen jellegű szolgáltatást nem vettem igénybe, és nem ismerem el ennek jogosságát! Soha nem használtam sem wap-ot, sem mms-t, sem mobil internetet, amikor otthon 8MB-os ADSL van…

Ezt követően a „technikai osztályról” hívott egy újabb ügyintéző, aki állítólag nem tudja visszaellenőrizni és kivizsgálni a fentiekben leírtakat, mert a kérdéses számla nem lett lezárva, addig pedig ő lépésképtelen.

Felhívtam a következő munkanapon, azaz folyó év április 14-én a számlázási osztályt, akik ugyan látják a problémát, de felvilágosítást, tájékoztatást nem tudnak adni. Állítólag az előző kivizsgálási kérelmemről nem láttak „munkalapot”. Kértem egy alapos kivizsgálást, ennek kimeneteléről a későbbiek folyamán írásban tájékoztatnak. A számlázási osztályon elmondták, hogy általánosságban „minden ilyen esetben a kérdéses díjak az ügyfelek részére kiszámlázásra kerülnek, és azokat a megadott határidőig rendezni kell. Az esetleges reklamáció esetén –amennyiben azt jogosnak tartják- jóváírási igénnyel lehet élni.”

Mindehhez utólagosan hozzáteszem, hogy a telefonba beépített napló, mely az adatforgalmat is figyeli, az utolsó nullázás óta, tehát kb. 2-3 hónapja összesen 0MB adatforgalmat rögzített. Az előző számlainformációkból pedig az is kiderül, hogy ilyen szolgáltatást az előfizetés megléte óta minimális mértékben vettem igénybe.

Pár nap elteltével megérkezett a T-Mobile levele, melyben ugyan semmi érdemi adatot nem közölnek, azt azért hangoztatják, hogy rendszerük megfelel minden jogszabálynak, és kaptak MATRIX tanusítványt is, ami elvileg garantálja, hogy hiba nem fordulhat elő. Igaz, a kivizsgálás kérésekor külön felhívtam a figyelmet, hogy pontos, minden részletre kiterjedő adatszolgáltatást adjanak (mikor, milyen weboldalra vagy ip címre érkezett kérés), semmi információt nem kaptam. Ennek megreklamálásakor hogy-hogynem, megint nem tudtak felvilágosítást adni.

Jogi tanácsot kértem a Fogyasztóvédelmi Egyesület jogászától és a Nemzeti Hírközlési Hatóságtól, hogy tájékozódjak a lehetőségeimről. A jogászok (mindkét szervezettől) felvették a kapcsolatot a T-Mobile-al, kivizsgálást kezdeményeztek, melynek eredményeként megkapták a már korábban részemre postázott levél másolatát. Egyéb helyről kértem újabb jogi tanácsot, az ügyvéd –minden részletet megismervén- az alábbi választ adta: „elolvastam a T-mobile Önnek irt válaszát. Ha lehetséges és bizonyitható, hogy az ön SIM kártyájáról, mobiljáról senki nem kezdeményezte a NetStart használatát, akkor 3 megoldás van. Az egyik, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz és ott is a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez kell fordulni, hogy a hatóság vizsgálja ki az esetet. A második, hogy Békéltető Testületi eljárást lehet indítani.

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény lehetőséget ad a fogyasztónak, hogy békés úton a bírósági eljárást elkerülve rendezze a gazdálkodó szervezettel szemben fennálló jogvitáját. Ennek érdekében létrehozta a Békéltető Testület intézményét. A Testület eljárásának célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy (fogyasztói jogvita) egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület eljárása kérelemre indul. A kérelmet a fogyasztó terjesztheti elő. A Budapesti Békéltető Testületet a 1012 Budapest, Krisztina krt 99 címen lehet elérni. A kérelem mintája a www.ofe.hu honlapról letölthet. Tájékoztatjuk, hogy a tanács határozata nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. Ezért ön birósági uton is megtámadhatja a T-mobile döntését. Azt kell még tudni, hogy bármelyik lépést teszi meg, erről értesítse a szolgáltatót, mert az ellen intézkedés általában halasztó hatásu. Mindenek elött azonban azt kell tudni be bizonyítani, hogy a T-mobile feltételezése, hogy az ön tudtán kivül valakihasználta a szolgáltatást nem helytálló. Ha erre nincs bizonyíték, akkor sajnos a Mátrix tanusítvány a Hatóság elött lesöpri az ön érveit.

Üdvözlettel …” Tehát én, mint magánember bizonyítsam, hogy nem használtam a szolgáltatást, mert erre mindenkinek otthon megvannak az eszközei, és mehetek békéltető tanács elé... Vicc! Végső csepp a pohárban: Megjött a csekk az általam el nem ismert tartozásról április 30-án. Számla kiállításának dátuma április 21, fizetési határidő április 21. Tehát 9 nap eltelt, mire postázták. A T-mobile május 1-el kikapcsolta a telefont. Másnap, mint ahogy a csekk megjött, elsején viszont se posta, se T-Mobile… Ismét felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol nyájasan közölték a behajtási osztályon –mert egyből hozzájuk került az ügy-, hogy bemehettem volna a számla kiérkezése előtt is bármelyik irodájukba, és befizethettem volna az összeget… Erre már végképp nem tudok mit mondani! Így már érthető, hogy a reklámokban miért hirdetnek 100 ajándék percet. Hát, ha van aki megfizeti…

2008. május 6., kedd

Szelektív hulladékgyűjtés BudapestenEzt a fotót nemrég készítettem az egyik szelektív hulladékgyűjtő szigetről (itt). Sajnos ez nem egyedi eset, egyre több helyen látom, hogy az ürítési gyakoriság nem felel meg az igényeknek - amikor a fotó készült sajnos én is kénytelen voltam a kukák mellé tenni a flakonjaimat, mert egyszerűen már nem fértek bele. Amúgy az ürítők egyszer azt mondták nekem, hogy a helyi önkormányzat pedig külön takaríttatja a szigetek környékét, mert sokan illegális hulladékgyűjtőnek nézik a szelektív kukákat. Sajnos úgy látom, Magyarországon ide is térfigyelő kamerákat kell szerelni - ez különben azért is jó lenne, mert így az FKF (gondolom, a szelektívet is ők viszik el, nem?) is látná, ha üríteni kell menni, mert megtelt a kuka.